Raztopina natrijevega formata

  • sodium formate solution

    raztopina natrijevega formata

    Glavni kazalci: Vsebina: ≥20%, ≥25%, ≥30% Videz: bistra in prozorna tekočina, brez dražečega vonja. V vodi netopna snov: ≤0,006% Glavni namen: Za čiščenje mestne kanalizacije preučiti vpliv starosti blata (SRT) in zunanjega vira ogljika (raztopina natrijevega acetata) na denitrifikacijo sistema in odstranjevanje fosforja. Natrijev acetat se uporablja kot dodatni vir ogljika za udomačevanje denitrifikacijskega blata, nato pa uporabite pufersko raztopino za nadzor povišanja pH med t...